سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

خانه

[col span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)”]

[row_inner style=”collapse” v_align=”equal”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”30px 30px 30px 40px” bg_color=”rgb(31, 146, 172)” color=”light”]

[ux_text text_align=”center”]

دسته بندی های محصولات

[/ux_text] [gap height=”10px”]

[ux_menu]

[ux_menu_link text=”پرفروش ترین ها” link=”https://banehlaptop.com/popular/”]

[ux_menu_link text=”جدید تربن ها” label=”label-new” link=”https://banehlaptop.com/newest-products/”]

[ux_menu_link text=”لپ تاپ های صنعتی” link=”https://banehlaptop.com/product-category/laptop/laptop-sort-by-type-of-use/engineering-laptop/”]

[ux_menu_link text=”آلترابوک ها” label=”label-popular” link=”https://banehlaptop.com/product-category/laptop/laptop-sort-by-type-of-use/ultrabook-laptop/”]

[ux_menu_link text=”اخبار و مقالات” link=”https://banehlaptop.com/blog/”]

[/ux_menu] [gap height=”20px”]

[/col_inner] [col_inner span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”shade” img=”23425″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” image_hover=”zoom” link=”#” text_align=”left”]

[ux_text text_align=”right”]

مهندسی

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col_inner_1] [col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”shade” img=”23426″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” image_hover=”zoom” link=”#” text_align=”left”]

گیمینگ

[/ux_image_box]

[/col_inner_1] [col_inner_1 span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box style=”shade” img=”23427″ image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” image_hover=”zoom” link=”#” text_align=”left”]

[ux_text text_color=”rgb(255,255,255)”]

لمسی و جداشونده

[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]


[section]

[title style=”bold-center” text=”ار موجودی های فروشگاه بانه لپ تاپ” color=”rgb(247, 25, 100)”]

[ux_products type=”masonry” col_spacing=”normal” show_cat=”0″ ids=”17130,16302,16408,16066,16169″]

[/section]
[gap height=”10px”]

[section padding=”50px” padding__sm=”40px”]

[col span=”11″ span__sm=”12″ align=”center”]

[gap]

[ux_banner_grid height=”1000″]

[col_grid span=”6″ span__sm=”12″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”300px” bg=”23518″ bg_size=”original” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″ position_y__sm=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”13″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”300px” bg=”23511″ bg_size=”original” bg_pos=”8% 10%” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box width=”79″ position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”95″ position_y__sm=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”300px” bg=”23507″ bg_size=”original” bg_pos=”58% 18%” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″ position_y__sm=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23512″ bg_size=”original” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″ link=”https://banehlaptop.com/product-category/laptop/laptop-sort-by-type-of-use/gaming-laptop/asus-gaming/”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”95″ position_y__sm=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid] [col_grid span=”6″ span__sm=”12″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23506″ bg_size=”original” bg_pos=”53% 48%” border=”5px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”100″ position_y__sm=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23515″ bg_size=”original” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”20″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid] [col_grid span=”6″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23510″ bg_size=”original” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”95″ position_y__sm=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23513″ border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”23463″ bg_size=”original” border=”10px 10px 10px 10px” border_margin=”0px 0px 0px 0px” border_radius=”85″]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_x__sm=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/col]

[/section]
[section bg_color=”rgb(255,255,255)” border=”0px 0px 0px 0px” border_radius=”100″]

[gap height=”15px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”300px” bg=”23522″ border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner] [gap]

[ux_banner height=”300px” bg=”23529″ bg_pos=”53% 81%” border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”300px” bg=”23521″ border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner] [gap]

[ux_banner height=”300px” bg=”23528″ border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_banner height=”300px” bg=”23520″ border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner] [gap]

[ux_banner height=”300px” bg=”23523″ border=”10px 10px 10px 10px” border_radius=”85″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”95″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/section]
[section]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”23184″ link=”https://t.me/BANEHLAPTAP” target=”_blank”]

 آخرین موجودیها و قیمتهای بروز محصولات : از طریق کانال تلگرامی فروشگاه

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”23181″ link=”https://www.instagram.com/baneh_laptop/” target=”_blank”]

در اینستا گرام نیز میتوانید با ما همراه شوید

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”23184″ link=”https://t.me/MOS_3D”]

ارتباط مستقیم با مدیر جهت مشاوره و خرید

[/col]

[/section]