200 پردازنده برتر دنیا تا مرداد 1398

cpu rankking

200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019

معرفی 200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019 به همراه مشخصات جزئی

در این بررسی تمام موارد زیر ملاک قرار گرفته شده و امتیاز های بدست آمده کاملا واقعی میباشد

 /3DMark06 CPU / Cinebench R10 32Bit / Single Cinebench R10 32Bit / Multi Cinebench R11.5 / CPU Single 64Bit  /Cinebench R11.5 64Bit / Cinebench R15 CPU Single 64Bit  /Cinebench R15 CPU Multi 64Bit / Cinebench R20  Single Cinebench R20 / SuperPI 1M* / SuperPI 32M / wPrime 32 / wPrime 1024 / WinRAR 4.0 / x264 Pass 1 / x264 Pass 2 / x265 / TrueCrypt AES / TrueCrypt Twofish / TrueCrypt Serpent / Blender / 7-Zip Single  / 7-Zip Geekbench 2 /Geekbench 3 32 Bit Single-Core Score / Geekbench 3 32 Bit Multi-Core Score / Geekbench 4.0 64 Bit Single-Core Score / Geekbench 4.0 64 Bit Multi-Core Score / Geekbench 4.3 64 Bit Single-Core Score  / Geekbench 4.3 64 Bit Multi-Core Score / PassMark PerformanceTest Mobile V1 CPU Tests / Sunspider 1.0 Total Score  / Octane V2 Total Score  / Jetstream 2 /  Speedometer

برای جلوگیری از شلوغی صفحه و عدم سردرگمی فقط امتیاز بخشهای زیر نمایش داده شده است

200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019

حافظه کش پردازنده L2 و L3 با رنگ مشکی مشخص شده است 

فرکانس پردازنده  با رنگ سبز مشخص شده است

 تعداد هسته ها – تعداد رشته ها با رنگ مشکی مشخص شده است

 نوع تکنولوژی به کار رفته –  با رنگبنفش مشخص شده است

  گرافیک آنبرد با رنگ مشکی مشخص شده است    

امتیاز  3DMARK 06 – با رنگ سبز مشخص شده است

رتبه اول تا هفتم مربوط به پردازنده های دسکتاپی میباشد

1 – AMD RYZEN THREADRIPPER 2970WX

L2 12MB + L3 64MB / 3GHz UP TO 4.2GHz / 24 CORES – 48 THREADS  / 12nm  / NO / 11073

2 – AMD RYZEN THREADRIPPER 2950X

L2 8MB + L3 32MB / 3.5GHz UP TO 4.4GHz /  16 CORES -32 THREADS / 12nm / NO/10923

3 – RYZEN 9 3900X

L2 6MB + L3 63MB / 3.8GHz UP TO 4.6GHz / 12 CORES – 24 THREADS / 12nm / NO / 14934

4 – AMD RYZEN THREADRIPPER 1950X

 L2 8MB + L3 32MB / 3.4GHz UP TO 4.2GHz / 16 CORES – 32 THREADS / 14nm / NO/ 10905

5 – AMD RYZEN THREADRIPPER 2920X

L2 6MB +L3 32MB / 3.5GHz UP TO 4.3GHz / 12 CORES – 24 THREADS / 14nm / NO / 10948

6 – AMD RYZEN 7 3700X

L2 4MB + L3 32MB / 3.6GHz UP TO 4.4GHz / 8CORES – 16 THREADS / 7nm / NO/ 13814.5

7 – INTEL CORE i9-9900K

L2 2MB + L3 16MB  / 3.6GHz UP TO 5.0GHz / 8 CORES -16 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 14264

8 – INTEL CORE i9-9980HK

L2 2MB + 16MB / 2.4GHz UP TO 5.0GHz / 8 CORES -16 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 11657

9 – INTEL CORE i9-7900X 

L2 10MB + L3 13.8MB / 3.3GHz UP TO 4.5GHz / 10 CORES – 20 THREADS / 14nm / NO/ 12678

10 – INTEL XEON W-2145 

 L2MB + L3 11MB / 3.7GHz UP TO 4.5GHz / 8 CORES – 16 THREADS / 14nm / NO / 12721

11 – INTEL CORE i9-9880H

L2 2MB + L3 16MB / 2.3GHz UP TO 4.8GHz / 8 CORES – 16 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS / 630 / 12663

12 – INTEL CORE i7-6950X

L2 2.5MB + L3 25MB / 3.0GHz UP TO 3.5GHz / 10CORES – 20 THREADS / 14nm / NO / 10658

13 – INTEL CORE i7-9700K

L2 2MB + L3 16MB / 3.6GHz UP TO 4.9GHz / 8 CORES -8 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 12928

14 – INTEL CORE i7-9850H

L2 1.5MB + L3 12MB /2.6GHz UP TO 4.6GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 9137

15 – INTEL CORE i7-8086K

L2 1.5MB + L3 12MB / 3.7GHz UP TO 5.0GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 10397

16 – INTEL CORE i7-8700K

L2 1.5MB + L3 12MB / 3.7GHz UP TO 4.7GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 11710

17 – INTEL CORE i7-9750H

L2 ? / L3 12MB / 2.6GHz UP TO 4.5GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 /10701.5

18 – AMD RYZEN 7 2700X

L2 4MB + L3 16MB / 3.7GHz UP TO 4.3 GHz / 8 CORES – 16 THREADS / 12nm / NO / 10643

19 – INTEL CORE i9-8950HK

L2 1.5MB + L3 12MB / 2.9GHz UP TO 4.8GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 11055

20 – INTEL XEON E-2186M

L2 1.5MB + L3 12MB / 2.9GHz UP TO 4.8GHz / 6 CORES – 12 THREADS /  14nm / UHD GRAPHICS 630 / 12494

21 – INTEL XEON E-2176G

L2 1.5MB + L3 12MB / 3.7GHz UP TO 4.7GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630  / 11719

22 – INTEL CORE i7-8700

L2 1.5MB + L3 12MB / 3.2GHz UP TO 4.6GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm /NO/ 11193 

23 – AMD RYZEN 7 2700

L2 4MB + L3 16 MB / 3.6GHz UP TO 4GHz / 8 CORE – 12 THREADS / 12nm / NO/ 9575 

200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019

24 – AMD YZEN 7 1800X

L2 4MB + L3 16MB / 3.6GHz UP TO 4GHz / 8 CORES -16 THREADS / 14nm /NO/ 9585 

25 – AMD RYZEN 7 1700X

L2 4MB + L3 16MB / 3.4GHz UP TO 3.8GHz / 8 CORES – 16 THREADS / 14nm / NO / 9076

26 – INTEL XEON E5-2680 V4

L2 3.5MB + L3 35MB / 2.4GHz UP YO 3.3GHz  / 14 CORES – 28 THREADS / 14nm / NO / 8285.5

27 – INTEL XEON E5-2697 V2

L2 3MB + L3 30MB / 2.7GHz UP TO 3.5GHz / 12 CORES – 24 THREADS / 22nm / NO / 8843

28 – INTEL CORE i5-2176M 

L2 1.5MB + L3 9MB / 3.7GHz UP TO 4.6GHz / 6 CORES – 6 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 10974

29 – INTEL XEON E- 2176M

L2 1.5MB + L3 12MB / 2.7GHz UP TO 4.4GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 9757

30 – INTEL CORE i7-8850H

L2 1.5MB + L3 9MB / 2.6GHz UP TO 4.3GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 10516

31 – INTEL CORE i7 7740X

L2 1MB + L3 8MB / 4.3GHz UP TO 4.5GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / no / 10252

32 – INTEL CORE i5-8600K

L2 1.5MB +L3 9MB / 3.6GHz UP TO 4.3GHz / 6CORES – 6 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS / 9078

33 – INTEL CORE i7-7700K

L2 1MB + L3 8MB / 4.2GHz UP TO 4.5GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS / 10156

34 – INTEL CORE i5-8500 

L2 1.5MB L3 9MB / 3.0GHz UP TO 4.1GHz / 6 CORES – 6 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS / 9903

35 – INTEL CORE i7-8750H

L2 1.5MB + L3 9MB / 2.2GHz UO TP 4.1 GHz  / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS / 10294.5

36 – INTEL CORE i5-8400

L2 1.5MB + L3 9MB / 2.8GHz UP TO 4.0GHz / 6 CORES – 6 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS / 9474

37 – INTEL CORE i7-5960X

L2 2MB + L3 20MB / 3.0GHz UP TO 3.5GHz / 8 CORES – 16 THREADS  / 22nm /NO/ 9924

38 – AMD RYZEN 7 1700

L2 4MB + L3 16MB / 3.0GHz UP TO 3.7 GHz /8 CORES – 16 THREADS / 14nm / NO/ 8335

39 – AMD RYZEN 5 2600X 

L2 4MB + L3 16MB /3.6GHz UP TO 4.2 GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 12nm /NO / 8218

40 – AMD RYZEN 5 2600

L2 4MB + L3 16MB / 3.4 GHz UP TO 3.9 GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 12NM / NO / 9290

41 – INTEL CORE i5-8500T

L2 1.5MB + L3 9MB / 2.1GHz UP TO 3.5GHz / 6CORES – 6THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS / 8062

42 – INTEL CORE i7-4960X

L2 1.5MB + L3 15MB / 3.6GHz UP TO 4.0 GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 22nm / NO /8743

43 – INTEL CORE i7-4960X

L2 1.5MB + L3 15MB / 3.6GHz UP TO 4.0GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 22nm /NO / 8743

44 – INTEL CORE i7-7700

L2 1MB + L38MB / 3.6GHz UP TO 4.2GHz / 4CORES – 8THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 630 /8632

45 – INTEL CORE i7-6799K

L2 1MB + L3 8MB / 4.0GHz UP TO 4.2GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14 nm / HD GRAPHICS / 8517

46 – INTAL XEON E5-2680

L2 2MB + L3 20MB / 2.7GHz UP TO 3.5GHz / 8 CORES – 16 THREADS / 32nm / NO / 7924

47 – HNTEL CORE i7-3969X

L2 1.5MB + L3 15MB / 3.3GHz UP TO 3.9GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 32nm / NO / 8330

200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019

48 – INTEL CORE i7-8809G

L2 1MB + L3 8MB / 3.1GHz UP TO 4.2GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / VEGA M GH / 8837

49 – INTEL CORE i7-4790K

L2 1MB + L3 8MB / 4.0GHz UP TO 4.4GHz / 4 CORES – 8 THREASD / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 9485

50 – INTEL CORE i5-9400H

L2 1MB + L3 8MB / 2.5GHz UP TO 4.3GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 / 8617

51 – AMD RYZEN 5 1600

L2 3MB + L3 16MB / 3.2GHz UP TO 3.6 GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / NO / 8244

52 – INTEL CORE i7-10710U

L2 1MB + L3 12MB / 1.1GHz UP TO 4.7GHz / 6 CORES – 12 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS / 8445

53 – INTEL XEON E3-1280 V5

L2 1MB + L3 8MB / 3.7GHz UP TO 4.0 GHz / 4 CORE – 8 THREADS / 14nm / NO / 8470

54 – INTEL CORE i7-6700

L2 1MB +L3 8MB / 3.4GHz UP TO 4.0 GHz / 4 CORE – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHIC 530 / 8478

55 – INTEL XEON E3-1535M V6

L2 1MB + L3 8MB / 3.1 GHz UP TO 4.2GHz / 4 CORE – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 630 / 8227.5

56 – INTEL CORE i5-8400H

L2 1MB + L3 8MB / 2.5GHz UP TO 4.2GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS / 8427

57 – INTEL CORE i7-8709G

L2 11MB + L3 8MB / 3.1GHz UP TO 4.1GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / VEGA M GH /8311

58 – INTEL CORE i7-8706G

L2 1MB + L3 8MB / 3.1GHz UP TO 4.1GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / VEGA M GH / 8201 

59 – INTEL CORE i7-8706G

L2 1MB + L3 8MB / 3.1GHz UP TO 4.1GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / VEGA M GL – 870 / 8131

60 – INTEL CORE i7-8705G

L2 1MB + L3 8MB / 3.1GHz UP TO 4.1GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / VEGA M GL – 870 / 8080

61 – INTEL CORE i7-7920HQ

L2 1MB + L3 8MB / 3.1GHz UP TO 4.1GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 630 /8091

62 – INTEL CORE i5-9300H

L2  1MB + L3 8MB / 2.4GHz UP TO 4.1GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630  / 8107

63 – INTEL CORE i7-4790

L2 1MB + L3 8MB / 3.6GHz UP TO 4.0GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 8011

64 – INTEL CORE i5-7600K 

L2  1MB + L3 8MB / 3.8GHz UP TO 4.2 GHz  / 4 CORES – 4 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 630 / 8532

65 – INTEL CORE i7-5775C

L2 2MB +L3 8MB / 3.5GHz UP TO 3.9GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PRO GRAPHICS 6200 / 7933

200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019

66 – INTEL CORE i7-4770K

L2 1MB + L3 8MB / 3.5GHz UP TO 3.9GHz / 4CORES – 8THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 8030

67 – INTEL CORE i7-4790S

L2  1MB + L3 8MB / 3.2GHz UP TO 4.0GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 7899

68 – INTEL XEON E3-1505M V6 

L2 1MB + L3 8MB / 3.0GHz UP TO 4.0GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 630 / 7713.5

69 – INTEL CORE i5-8300

L2 1MB + L3 8MB / 2.3GHz UP TO 4.0GHz / 4CORES – 8THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 630 /7510

70 – INTEL CORE E30-1575M V5

L2 1MB + L3 8MB / 3.0GHz UP TO 3.9GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PRO GRAPHICS P580 / 7519

71 – AMD RYZEN 5 1500X

L2 2MB + L3 16MB / 3.5GHz UP TO 3.7 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / NO / 7403

72 – INTEL CORRE i7-4940MX

L2 1MB +L3 8MB / 3.1GHz UP TO 4.0 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 7678

73 – INTEL CORE i7-4940MX 

L2 1MB + L3 8MB / 3.1GHz UP TO L3 4.0GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 630 / 7679

74 – INTEL CORE i7-7820HK

L2 1MB + L3 8MB / 2.9GHz UP TO 3.9 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 630 / 8038

75 – INTEL CORE i7-6920HQ

L2 1MB + L3 8MB / 2.9GHz UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 530 / 7807

76 – INTEL XORE E3-1545M V5

L2 1MB + L3 8MB / 2.9GHz UP TO 3.8GHz/ 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PRO GRAPHICS P580 / 7602

77 – INTEL CORE i7-4930MX

L2 1MB + L3 8MB / 3.0GHz UP TO 3.9GHz / 4 CPRES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 7456

78 – INTEL XEON E3-1535M V5

L2 1MB + L3 8MB / 2.2GHz UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS P530 / 7221

79 – INTEL CORE i7-6970MHQ

L2 1MB + L3 8MB / 2.8GHz UP TO 3.7GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PRO GRAPHICS P530/7091

80 – AMD RYZEN 5 2400G

L2 2MB + L3 4MB / 3.6GHz UP TO 3.9GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / VEGA 11 / 6672

81 – INTEL CORE i7 700HQ

L2 1MB + L3 8MB / 2.8GHz UP TO 3.8GHz / 4CORES – 8 THREADS / 14 nm / HD GRAPHICS 630 / 7686

82 – INTEL CORE i5 – 8305G

L2 1MB + L3 6MB / 2.8GHz UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS/14 nm / VEGA M GL 870 / 7755

83 – INTEL CORE i5 – 7500

L2 1MB + L3 6MB / 3.4GHz UP TO 3.8 GHz / 4 CORES – 4 THREADS / 14 nm / HD GRAPHICS 630 / 7247

84 –  INTEL Xeon E3-1515M v5

L2 1MB + L3 8MB / 2.8GHz UP TO 3.7 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / Irish pro graphics p 580 / 7088

85 – INTEL Xeon E3-1505M v5

L2 1MB + L3 8MB / 2.8GHz UP TO 3.7 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS P530 / 7024

86 – INTEL CORE i7-6870HQ

L2 1MB + L3 8MB / 2.7GHz UP TO 3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PRO GRAPHICS 580 / 7563

87 – INTEL CORE i7-4980HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.8GHz UP TO 4.0GHz / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 7609

88 – INTEL CORE i7-4910MQ 

L2 1MB + L3 8MB / 2.9GHz UP TO 3.9GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 7078

89 – INTEL CORE i7-8559U

L2 1MB + L3 8MB / 2.7GHz UP TO 4.5GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PLUS GRAPHICS 655 / 8313

90 – INTEL CORE i7-1068G7

L2 2MB +L3 8MB / 2.3GHz UP TO 4.1GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 10nm / IRIS PLUS GRAPHICS G7  / no / 8408 

91 – INTEL CORE i7-8557U

L2 1MB + L3 8MB / 1.7GHz UP TO 4.5 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PIUS GRAPHICS 645 / 8217

92 – INTAEL CORE i7-5850HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.7GHz UP TO 3,6GHz / 4 CORE – 8 THREADS / 14nm / IRIS PRO GRAPHICS 4000 / 7176

93 – INTEL CORE i5-8269U

L2 1MB + L3 6MB / 2.6GHz UP TO 4.2GHz / 4 CORES – 8THREADS / 14nm / IRIS PLUS GRAPHICS 655 / 7456

200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019

94 – INTEL CORE i7-5700HQ 

L2 1MB + L3 6MB / 2.7GHz UP TO 3.5GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 5600 / 7665

95 – INTEL CORE i7-5750HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.5 GHz UP TO 3.4GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PRO GRAPHI 6200 / 7201

96 – INTEL CORE i7-6820HK

L2 1MB + L3 8MB / 2.7GHz UP TO 3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 530 / 7410

97 – INTEL CORE i7-6820HQ

L2 1MB + L3 8MB / 2.7GHz UP TO 3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS 530 / 6866

98 – INTEL CORE i7-6770HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.6GHz UP TO 3.5 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PRO GRAPHICS 580 / 7301

99 – INTEL CORE i5-8259U

L2 1MB + L3 6MB /  2.3GHz UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS 14nm / IRIS PLUS GRAPHICS 655 / 7211

200 پردازنده برتر تا آگوست 2019

100 – INTEL CORE i5-8257U

L2 1MB + L3 6MB / 1.4GHz UP TO 3.9GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / IRIS PLUS GRAPHICS 640 / 7186

101 – INTEL CORE i7-4900MQ

L2 1MB + L3 8MB / 2.8GHz UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS  4600 / 7184.5

102 – INTEL CORE i7-4960HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.6GHz  UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 7045

103 – INTEL CORE i7-6700HQ 

L2 1MB + L3 6MB / 2.6GHz UP TO 3.5GHz / 4 CORES – 8THREADS / 14nm/ HD GRAPHICS 530 / 7092

104 – INTEL CORE i7-4810MQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.8GHz UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 7049

105 – INTEL CORE i7-4870HQ 

L2 1MB + L3 6MB / 2.5GHz UP TO 3.7GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / IRIS PRO GRAPHICS 5200 / 6621.5

106 – AMD RYZEN 7 3750H

L2 2MB + L3 4MB / 2.3GHz UP TO 4.0GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 12nm / VEGA 10 / 7216

107 – AMD RYZEN 7 3700U

L2 2MB + L3 4MB / 2.3GHz UP TO 4.0GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 12nm / VEGA 10 / 4595

108 – AMD RYZEN 7 PRO 3700U

L2 2MB + L3 4MB / 2.3GHz UP TO 4.0GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 12nm / VEGA 10 / 5956

109 – INTEL CORE i7-8650U

L2 1MB + L3 8MB / 1.9GHz UP TO 4.2GHz / 4CORES – 8 THRADS / 14nm / UHD GRAPHICS 620 / 6936

110 – INTEL CORE i7-3920XM

L2 1MB +L3 8MB / 2.9GHz UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4000 / 6973

111 – INTEL CORE i7-4800MQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.7GHz UP YO 3.7GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 7265

112 – INTEL CORE i7-8665U

L2 1MB + L3 8MB / 1.9GHz UP TO 4.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 620 / 6202

113 – INTEL CORE i7-4950HQ 

L2 1MB + L3 6MB / 2.4GHz UP TO 3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / IRIS GRAPHICS / 6108

114 – INTEL CORE i7-4860HQ 

L2 1MB + L3 6MB / 2.4GHz UP TO 3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / IRIS PRO GRAPHICS 5200 / 6056

115 – INTEL CORE i7-4720HQ

L2  1MB + L3 6MB / 2.6GHz UP TO 3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 6930

116 – INTEL CORE i7-3840QM

L2 1MB + L3 8MB / 2.8GHz UP TO 3.8 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4000 / 6998

117 – intel core i7-4850HQ 

L2 1mb + L3 6mb / 2.3GHz up to 3.5GHz  / 4cores – 8 threads / 22nm / iris pro graphics 5200 / 6904

118 – intel core i7-4710HQ 

L2 1mb + L3 6mb / 2.5GHz up to 3.5GHz / 4 cores – 8 threads / 22nm / hd graphics 4600 / 6830.5

119 – intel core i7-1065G7

L2 2mb + L3 8mb / 1.3GHz up to 3.9GHz / 4 cores – 8.threads / 10nm / iris plus graphics g7  / 6809

120 – intel core i7-8565U

l2 1mb + l3 8mb / 1.8GHz up to 4.6GHz / 4 cores  –  8THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 620 / 6214.5

121 – INTEL CORE I7-4770HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.2GHz UP TO 3.4GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / IRIS PRO GRAPHICS 5200 / 6101

122 – INTEL CORE i5-1035G7

L2 2MB + L3 6MB / 1.2GHz UP TO 3.7GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 10nm / IRIS PLUS GRAPHICS G7  / 6307

123 – INTEL CORE i5-1035G4

L2 2MB + L3 6MB / 1.1GHz UP TO 3.7GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 10nm / IRIS PLUS GRAPHICS G4 / 6211

200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019

124 – INTEL CORE i7-3820QM 

L2 1MB + L3 8MB / 2.7GHz UP TO 3.7 GHz / 4 CORES – 8THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4000 / 6849

125 – INTEL CORE i7-3820HQ

L2 1MB + L3 8MB / 2.7GHz UP TO 3.7GHz / 4 CORES – 8 THREADS  / 22nm / HD GRAPHICS 4000 / 6849

126 – INTEL CORE i5-7440HQ 

L2 1MB + L3 6MB / 2.8GHz UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 4 THREADS / 14nm / HD GRAPHICS P630 / 6748

127 – INTEL CORE i5-1035G1

L2 2MB + L3 6MB / 1.0GHz  UP TO 3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 10nm / UHD GRAPHICS G1 / 6730

128 – INTEL CORE i7-1060G7

L2 2MB + L3 8MB / 1.0GHz UP TO 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 10nm / IRIS PLUS GRAPHICS G7 ) / 6703

129 – INTEL COREi5-1034G1

L2 2MB + L3 6MB /0.8 GHz UP TO 3.8 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 10nm / UHD GRAPHICS G1 / 6080

130 – INTEL CORE i5-8365U

L2 1MB + L3  6MB / 1.6GHz UP TO 1.4GHz /  4 CORES – 8 THREADS / 14NM UHD GRAPHICS 620 / 6330

131 – INTEL CORE i7-10510U

L2 1MB + L3 8MB / 1.8GHz UP TO 4.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm / UHD GRAPHICS 620 / 6521

132 – INTEL CORE i7-3740QM

L2 1MB + L3 2MB / 2.7GHz UP TO 3.7GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4000 / 6837

133 – INTEL CORE i7-3720QM

L2 1MB + L3 6MB / 2.6GHz UP TO 3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22NM / HD GRAPHICS 4000 / 6642

134 – INTEL CORE i7-4700HQ 

L2 1MB + L3 6MB / 2.4GHz UP TO 3.4GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 6758.5

135 – INTEL CORE i7-4700MQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.4GHz UP TO 3.4GHz  / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS / 6872

136 – INTEL CORE i7-4760HQ

L2 1MB +L3 6MB / 2.1GHz UP TO 3.3GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / IRIS PRO GRAPHICS 5200 / 6308

137 – INTEL CORE i7-4722HQ 

L2 1MB + L3 6MB / 2.4 GHz UP TO 3.4 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD GRAPHICS 4600 / 6208

138 – Intel Core i5-8265U

L2 1MB + L3 6MB / 1.6 GHz UP TO 3.9GHz /  4 CORES – 8 THREADS/ 14nm / UHD Graphics 620 / 6316

139 – INTEL CORE i5 10210U 

L2 1MB + L3 6MB / 1.6 GHz UP TO 4.3GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14 nm / UHD Graphics 620 / 6405

140 – INTEL XEON E3-1226 v3

L2 1MB + L3 8MB / 3.3 GHz UP TO 3.7GHz / 4CORES – 4 THREADS / 22 nm / IRISH PRO GRAPHICS P580 / 6307

141 –  Intel Core i5-4590

L2 1MB + L36MB /  3.3GHz UP TO  3.7 GHz / 4 CORES – 4 THREADS / 22nm /  HD Graphics 4600 / 6208

142 –  AMD Ryzen 7 2800H

L2 2MB + L3 4MB / 3.3GHz UO TO  3.8GHz /  4 CORES – 8 THREADS /14nm /  Vega 11/ 6206

143 –  Intel Core i7-2960XM

L2 1MB + L3 8MB /  2.7 GHz UP TO 3.7 GHz /  4CORES / 8 THREADS / 32nm /  HD Graphics 3000 / 6820

144 – AMD Ryzen 7 2700U

L2 2MB + L3 4MB/  2.2GHz UP TO  3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm /  Vega 10  / 6072

145 – AMD Ryzen 7 PRO 2700U

L2 2MB + L3 4MB / 2.2 GHz UP TO ‑ 3.8GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm /  Vega 10 / 6060

146 – AMD Ryzen 5 3550H

L2 2MB + L3 4MB /  2.1GHz UP TO  3.7 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 12nm /  Vega 8 / 7174

147 AMD Ryzen 5 3500U

L2 2MB + L3 4MB /  2.1 GHZ UP TO 3.7 GHz /  4 CORES – 8 THREADS / 12nm /  Vega 8 / 6857

200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019

148 –  AMD Ryzen 5 PRO 3500U

L2 2MB + L3 4MB / 2.1 GHz UP TO 3.7GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 12nm / Vega 8 / 6601

149 – Intel Core i5-3570K

L2 1MB + L3 6MB / 3.4GHz UP TO 3.8GHz /  4 CORES – 4 THREADS / 22nm /  HD Graphics 4000 /6561

150 – Intel Core i5-6500

L2 1MB + L3 6MB / 3.2GHz UP TO 3.6 GHz/ 4CORES – 4THREADS / 14nm /  HD Graphics 530  / 6653

151 – Intel Core i7-7567U

L2 512KB + L3 4MB / 3.5GHz UP TO 4GHz /  2CORES – 4THREADS / 14nm / Iris Plus Graphics 650  / 6301

152 – Intel Core i7-8550U

L2 1MB + L3 8MB / 1.8GHz UP TO  4GHz / 4 CORES – 8THREADS/  14 nm / UHD Graphics 620 / 5845

153 – AMD Ryzen 5 2600H

L2 2MB + L3 4MB / 3.2GHZ UP TO  3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 14nm /  Vega 10 / 5997

154 – Intel Core i5-1030G7

L2 2MB + L3 6MB / 0.8GHz UP TO 3.5 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 10nm / Iris Plus Graphics G7  /6008

155 – Intel Core i5-1030G4

L2 2MB + L3 6MB / 0.7GHZ UP TO  3.5GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 10 nm / Iris Plus Graphics G4 / 5898

156 – Intel Core i7-7660U

L2 512KB + L3 4MB / 2.5GHz UP TO 4GHz / 2 CORES – 4THREADS / 14nm / Iris Plus Graphics 640 / 5226.5

157 – Intel Core i3-1005G1

L2 1MB + L3 4MB / 1.2GHz UP TO 3.4GHz / 2 CORES – 4 THREADS / 10nm /  UHD Graphics G1 / 5114

158 – Intel Core i7-7600U

L2 512KB + L3 4MB /  2.8GHz UP TO  3.9 GHz / 2 CORES – 4THREADS / 14nm / HD Graphics 620 / 4720.5

159 – Intel Core i7-4712HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.3GHz UP TO 3.3GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD Graphics 4600 / 6497

160 – Intel Core i7-4712MQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.3 GHz UP TO  3.3 GHz/  4 CORES – 8 THREADS / 22nm / HD Graphics 4600 / 6229

161 – Intel Core i7-4750HQ

L2 1MB + L3 6MB  / 2GHz UP TO 3.2 GHz / 4 CORES – 8THREADS / 22nm / Iris Pro Graphics 5200 /6436

162 – Intel Core i7-3635QM

L2 1MB + L3 6MB / 2.4GHz UP TO 3.4GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22 nm / HD Graphics 4000 / 6492

163 – Intel Core i7-3630QM

L2 1MB + L3 6MB / 2.4GHz UP TO 3.4GHz / 4CORES – 8 THREADS / 22nm / HD Graphics 4000 / 6392

164 – Intel Core i5-3550

L2 1MB + L3 6MB / 3.3GHz UP TO 3.7GHz / 4CORES – 4 THREADS / 22nm / HD Graphics 2500 /6405

165 – Intel Core i7-4702HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.2GHz UP TO 3.2GHZ / 4 CORES – 8 THREADS / 22 nm / HD Graphics 4600 / 5950

166 – Intel Core i7-4702MQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.2GHz UP TO  3.2GHz / 4 CORES – 8THREADS / 22 nm / HD Graphics 4600 /6285

167 – Intel Core i7-2860QM

L2 1MB + L3 8MB / 2.5GHz UP TO  3.6GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 32 nm / HD Graphics 3000/ 6323

168 – Intel Core i7-2920XM

L2 1MB + L3 8MB / 2.5GHz UP TO  3.5 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 32 nm / HD Graphics 3000 / 6131

169 – Intel Core i5-3470

L2 1MB + L3 6MB / 3.2GHz UP TO 3.6 GHz / 4 CORES – 4 THREADS / 22nm / HD Graphics 2500 / 6179

170 – Intel Core i7-3615QM

L2 1MB + L3 6MB / 2.3GHZ UP TO 3.3GHz / 4CORES – 8 THREADS / 22nm / HD Graphics 4000 / 5574

171 – Intel Core i7-3610QM

L2 1MB + L3 6MB / 2.3GHz UP TO 3.3GHz / 4CORES – 8 THREADS / 22nm / HD Graphics 4000 / 6078

200 پردازنده برتر دنیا تا آگوست 2019

172 – AMD FX-8350

L2 8MB +  L3 8MB / 4.GHZ UP TO 4.2GHZ / 8CORES – 8THREADS / 32 nm / Iris Pro Graphics P580 / 6648

173 – Intel Core i5-2500K

L2 1MB + L3 6MB / 3.3 GHz UP TO 3.7 GHz / 4CORES – 4 THREADS / 32 nm / HD Graphics 3000 / 5853

174 – Intel Core i5-6600T

L2 1MB + L3 6MB / 2.7GHZ UP TO 3.5 GHZ / 4CORES – 4THREADS / 14nm / HD Graphics 530 / 6275.5

175 – Intel Core i5-7300HQ

L2 1MB + L2 6MB / 2.5 GHz UP TO 3.5 GHz /4CORES – 4 THREADS /14 nm / HD Graphics 630 / 6279

176 – Intel Core i5-6440HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.6GHZ UP TO 3,5 GHz / 4CORES – 4THREADS / 14 nm /HD Graphics 530 / 5997.5

177 – Intel Core i5-4460

L2 1MB + L3 6MB / 3.2GHZ UP TO 3.4 GHz / 4CORES – 4THREADS / 22nm / HD Graphics 4600 / 6350

178 – Intel Core i7-3632QM

L2 1MB +  L3 6MB / 2.2GHZ UP TO 3.2 GHz / 4 CORES – 8 THREADS / 22 nm / HD Graphics 4000 / 5681

179 – Intel Core i5-6350HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.3GHz UP TO 3.2GHz / 4CORES – 4THREADS / 14 nm / Iris Pro Graphics 580 / 5911

180 – AMD Ryzen 3 2200G

L2 2MB + L3 4MB / 3.5 GHZ UP TO 3.7 GHz / 4CORES – 4THREADS / 14nm / Vega 8 / 6636

181 – Intel Core i5-6300HQ

L2 1MB + L3 6MB / 2.3GHz UP TO 3.2GHz / 4CORES – 4THREADS / 14 nm / HD Graphics 530 / 5750

182 – Intel Core i5-8350U

L2 1MB + L3 6MB / 1.7GHz UP TO 3.6 GHz / 4CORES – 8 THREADS / 14nm / UHD Graphics 620 / 5925

183 – AMD Ryzen 3 1200

L2 2MB + L3 8MB / 3.1GHz UP TO 3.4 GHz / 4CORES – 4THREADS / 14nm / Iris Pro Graphics P580 / 5419

184 – Intel Core i3-1000G4

L2 1MB + L3 4MB / 1.1GHz UP TO 3.2 GHz / 2CORES – 4 THREADS / 10nm / Iris Plus Graphics G4 / 5098

185 – Intel Core i3-1000G1

 L2 1MB + L3 4MB / 1.1GHZ UP TO 3.2GHz / 2CORES – 4 THREADS / 10nm / UHD Graphics G1 / 5010

186 – Intel Core i5-7500T

L2 1MB + L3 6MB / 2.7GHz UP TO 3.2GHz / 4CORES -4THREADS / 14 nm / HD Graphics 630 / 5310

187 – Intel Core i5-4430

L2 1MB + L3 6MB / 3GHz UP TO 3.2 GHz / 4CORES – 4THREADS / 22nm / HD Graphics 4600 /5006

200 پردازنده برتر تا آگوست 2019

188 – Intel Core i5-8250U

L2 1MB + L3 6MB / 1.6GHz UP O 3.4GHz / 4CORES – 8 THREADS / 14 nm / UHD Graphics 620 / 6348

189 – AMD Ryzen 5 2500U

L2 2MB + L3 4MB / 2GHz UP TO 3.6GHz / 4CORES – 8 THREADS / 14nm / Vega 8 / 4828 

190- AMD Ryzen 5 PRO 2500U

L2 2MB + L3 4MB / 2GHz UP O 3.6GHz / 4CORES – 8THREADS / 14 nm / Vega 8 / 5635

191 – Intel Core i3-8100H

L2 1MB + L3 8MB / 3GHz UP TO 3.2GHz / 4CORES – 4THREADS / 14nm / UHD Graphics 630 / 4998

192 –  Intel Core i7-2760QM

L2 1MB + L3 6MB / 2.4GHz UP TO 3.5 GHz / 4CORES – 8 THREADS / 32nm / HD Graphics 3000 / 6000.5

193 –  Intel Core i5-7287U

L2 512KB + L3 4MB / 3.GHz UP TO 3.7GHz / 2CORES – 4THREADS / 14 nm / Iris Plus Graphics 650 / 5981

194 – Intel Core i3-10110U

L2 1MB + L3 4MB / 2.2GHz UP TO 4.1GHz / 2CORES – 4THREADS / 14 nm / UHD Graphics 620

195 – Intel Core i7-7560U

 L2 512KB + L3 4MB / 2.4GHz UP TO 3.8 GHz / 2CORES – 4 THREADS / 14 nm / Iris Plus Graphics 640

196 –  Intel Core i3-8145U

L2 1MB + L3 4MB / 2.1GHz UP TO 3.9 GHz / 2CORES – 4THREADS / 14nm / UHD Graphics 620 / 5158

197 – Intel Core i5-6400

L2 1MB + L3 6MB / 2.7 GHz UP TO 3.3GHz / 4CORES – 4THREADS / 14nm / HD Graphics 530

198 – Intel Core i5-6500T

L2 1MB + L3 6MB / 2.5GHz UP TO 3.1GHz / 4CORES – 4 THREADS / 14nm / HD Graphics 530 / 5832

199 –  Intel Core i7-2820QM

L2 1MB +  L3 8MB / 2.3GHz UP TO3.4GHz / 4CORES – 8 THREADS / 32nm / HD Graphics 3000 / 5818.5

200 – Intel Core i7-2720QM

L2 1MB +  L3 6MB / 2.2GHz UP TO3.1GHz / 4CORES – 8 THREADS / 32nm / HD Graphics 3000 / 5618.5

منبع : وبسایت نوت بوک چک 

رتبه بندی پردازنده های گرافیکی دنیا  تا ماه اگوست  ۲۰۱۹ gpu rankings

کانال تلگرامی فروشگاه بانه لپ تاپ

دیدگاه کاربران 1 دیدگاه
ارسال دیدگاه